01. Dec 21, 06:45:23


Logg inn med Facebook eller Google!

Gresk grammatikk

Started by Svein~B, 01. Apr 21, 19:17:32

Previous topic - Next topic

Svein~B

Genitiv bruker vi hovedsakelig til to ting. Den ene er å uttrykke indirekte objekt. Da er den som nomenfrasen betegner verken den som gjør det som verbet beskriver eller den som det blir gjort noe med, men den som blir berørt av handlingen.

Når det gjelder hankjønnssubstantiver som slutter på , blir igjen -en borte og i stedet for artikkelen ο får vi artikkelen του.

Μαρία το έδωσε του Γιάννη  /maria tå edåsa to janni/  -  Maria ga den til Giannis.

Subjektet er altså en person som gir fra seg noe, Maria.
Det direkte objektet er en ting som blir gitt fra en person til en annen person, her uttrykt med pronomenenet το.
Det indirekte objektet er den personen som mottar tingen som blir gitt, Giannis.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

Den andre bruken av genitiv er for å fortelle hvem noe tilhører. Det er altså den som eier tingen som skal stå i genitiv. For eksempel:

Είμαι στο σπίτι του Γιάννι  /ime stå spiti to janni/   - Jeg er hjemme hos Giannis.

Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

På norsk bøyer vi også substantivene i ubestemt og bestemt form, for eksempel:

en bil (ubestemt, entall), bilen (bestemt, flertall)
biler (ubestemt, flertall), bilene (bestemt, flertall)

Denne bøyingen fins ikke verken på engelsk, tysk, fransk, spansk eller gresk. I stedet har de bestemt artikkel og flertallsartikler, noe vi ikke har på norsk.

Engelsk:

a car, the car
cars, the cars

the er altså bestemt artikkel på engelsk.

På norsk har vi bare ubestemte artikler. Vi har ikke kasus, men vi har tre kjønn. Derfor har vi tre artikler:
en, ei og et

På engelsk er det også tre artikler, to av dem er ubestemte: a og an. Den tredje er bestemt: the

På fransk har de to kjønn og de har entall og flertall. De har også ubestemt artikkel i flertall, noe de ikke har verken på norsk, engelsk, tysk, spansk eller gresk. Dermed har de sju artikler: un, une, le, la, l', des og les.

På spansk har de også to kjønn og de har entall og flertall: un, una, el, la, los, las.

På tysk og gresk er det mange flere artikler, fordi de har tre kjønn, entall og flertall, kasus og bestemt/ubestemt som bøyningskategorier. På gresk har noen artikler også forskjellig form etter hvilken bokstav neste ord begynner på. I tillegg kan det være en annen form hvis substantivet er et egennavn. Hvis jeg har telt riktig, har gresk 22 forskjellige artikler. Det holder altså ikke å pugge dem som står i ordlista sammen med substantivet, som er bestemt form, entall, nominativ. Jeg tviler altså på at pugging har noe særlig for seg i det hele tatt. Det er bedre å lære seg artiklene gjennom dialoger, sånn at du vet hvordan de brukes i setninger og uttrykk i dagligtale.

Jeg kommer med noen eksempler på bruken i neste innlegg.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

Jeg har allerede gitt eksempler på hankjønnsartiklene i entall, men jeg tar dem en gang til før jeg fortsetter til hunkjønn, intetkjønn og flertall. Vokativ har ingen artikler, så den trenger vi ikke å tenke på her.

I nominativ entall er artikkelen ο. Det er dette som regnes som grunnformen. Den brukes når nomenfrasen er subjekt i setningen. Eksempel:

Ο Γιάννης είναι γιατρός  /å jannis ine jatråss/  - Giannis er lege

Når det er akkusativ er artikkelen το eller τον. Den siste formen er obligatorisk foran en del bokstaver og bokstavkombinasjoner, men den er aldri forbudt, så er du i tvil, kan du bruke τον. Eksempler:

Το Γιάννη, παρακαλώ!     /tå janni parakalå/    - Kan jeg få snakke med Giannis, er du snill?
Τον Γιάννη, παρακαλώ!  /tån janni parakalå/   - Kan jeg få snakke med Giannis, er du snill?

I genitiv er artikkelen του.

Είμαι στο σπίτι του Γιάννι  /ime stå spiti to janni/  - Jeg er hjemme hos Giannis.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

08. May 21, 17:49:46 #16 Last Edit: 09. May 21, 16:54:05 by Svein~B
Det forrige innlegget handlet om de bestemte artiklene i hankjønn. Her kommer det litt om de ubestemte:

I nominativ heter en kaffe ένας καφές /enas kafes/. Hvis noen peker på koppen din og spør Τι είναι αφτό;  /Ti ine aftå/ - Hva er det? - kan du svare ένας καφές.

Når du skal bestille en kaffe, skal du bruke akkusativ. Da blir det:

Ένα καφέ, παρακαλώ! /ena kafe, parakalå/ eller Έναν καφέ, παρακαλώ!  /enan kafe parakalå/  - En kaffe, er du snill.

Genitiv bruker vi for eksempel hvis det skal opplyses hvem du har gitt noe til:

'Εδωσα έναν καφέ ενός κύριου  /edåsa enan kafe enås kiriο/  - Jeg ga en kaffe til en mann.

Det fins ingen artikler i vokativ.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

Tilsvarende artikler i hunkjønn kommer her:

En øl heter μια μπίρα  /mia bira/. Dette er altså nominativ.

I hunkjønn har ubestemt artikkel entall samme form i nominativ og akkusativ, bortsett fra at det også her går an å lege til en foran ord som begynner på visse bokstaver. Den er aldri obligatorisk.

Μια μπίρα, παρακαλώ!   /mia bira parakalå/   - En øl, er du snill!

For å få genitiv, legger vi til en

Έδοσα μια μπίρα μιας κυρίας   /edåsa mia bira mias kirias/   -  Jeg ga en øl til ei dame.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

Det forrige var altså de ubestemte artiklene i hunkjønn. Her kommer de bestemte:

Den bestemte artikkelen i nominativ, entall er η. Det er altså den som skal brukes når nomenfrasen er subjekt.

Η Μαρία είναι η μητέρα του Γιάννη   /i maria ine i mitera to jani/  - Maria er mora til Giannis.

I akkusativ er artikkelen τη eller την. ν-en er obligatorisk når påfølgende ord begynner på vokal eller κ-, π-, τ-, γκ-μπ-, ντ-, ξ- eller ψ-.

Hvis du skal spørre etter Maria, sier du:

Η Μαρία, παρακαλώ!  /i maria parakalå/   -  Kan jeg få snakke med Maria, er du snill?

Og så et eksempel med genitiv. Her er artikkelen της:

Έδοσα έναν καφέ της Μαρίας   /edåsa enan kafe tis marias/  - Jeg ga en kaffe til Maria.

I vokativ er det ingen artikler.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

I intetkjønn er det enklere. Den bestemte artikkelen i entall er το både i nominativ og akkusativ. Det er aldri aktuelt å legge til noen uansett hvilken bokstav neste ord begynner på.

Eksempel på nominativ:

Το διαβατήριο είναι στη τσάντα  /tå dhiavatiriå ine sti tsanda/  - Passet er i veska.

Hvis du ska be om passet til noen sier du:

Το διαβατήριο, παρακαλώ!   /tå dhiavatiriå parakalå/   - Passet, er du snill!

Når du skal si hvem noe tilhører, bruker du genitiv. Da er artikkelen του. Eksempel:

Το διαβατήριο του παιδιού είναι στη τσάντα   /tå dhiavatiriå to pedio ine sti tsanda/  - Barnets pass er i veska.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

Også i ubestemt form, er intetkjønn enklere. Den bestemte artikkelen i entall er ένα både i nominativ og akkusativ. Det er aldri aktuelt å legge til noen uansett hvilken bokstav neste ord begynner på.

Eksempel på nominativ:

Ένα διαβατήριο είναι στη τσάντα  /ena dhiavatiriå ine sti tsanda/  - Et pass er i veska.

Hvis du ska be om et pass fra noen, sier du:

Ένα διαβατήριο, παρακαλώ!   /ena dhiavatiriå parakalå/   - Et pass, er du snill!

Når du skal si hvem noe tilhører, bruker du genitiv. Da er artikkelen ενός. Eksempel:

Το διαβατήριο ενός παιδιού είναι στη τσάντα   /tå dhiavatiriå enås pedio ine sti tsanda/  - Et barns pass er i veska.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

Det fins ingen ubestemte artikler i flertall på gresk. Fransk og spansk har, men norsk, engelsk og tysk har heller ikke ubestemt artikkel i flertall. Norsk har heller ikke bestemt artikkel i flertall, men de andre språkene som er nevnt ovenfor har.

På engelsk er den bestemte artikkelen the, den samme som i entall. På fransk har også bare én, les og den er felles for hankjønn og hunkjønn. Spansk har to, los og las, den første er hankjønn og den andre hunkjønn.

På tysk og gresk er det flere bestemte artikler i flertall, i og med at de både har tre kjønn og fire kasus.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

Svein~B

29. May 21, 16:57:02 #22 Last Edit: 06. Jun 21, 17:05:56 by Svein~B
Både i hankjønn og hunkjønn er den bestemte artikkelen i flertall, nominativ οι. Eksempel på bruken i hankjønn:

Είναι οι γείτονες μας  /ine i jitånes mas/  - De er naboene våre.

Akkusativ-artikkelen i hankjønn, flertall er τους. Eksempel:

Βλέπω τους γείτονες μας  /vlepå tos jitånes mas/  - Jeg ser naboene våre.

Genitivartikkelen i flertall er των. Eksempel:

Βλέπω το σπίτι των γειτόνων μας  /vlepå tå spiti tån jitånån mas/  - Jeg ser huset til naboene våre.
Jeg er i Hellas flere ganger om dagen, i hodet mitt

kaka

- og der ble naboene bøyd også :)
KariK

Siste innlegg i forumet

Re: Metro til Syros
by kaka | 28. Nov 21, 17:58:12
Nå måtte jeg inn og Google litt :)...
Re: Hvor er dette? 1011
by kaka | 27. Nov 21, 15:14:56
Nå fikk jeg veldig lyst på en tur! :)...
Re: Fra Amorgos via Naxos oktober 2021
by marjana | 27. Nov 21, 06:06:49
Ned til havna.I Naxos by har de en bokhandel der j...
Re: Kreta september 21.
by Anders | 24. Nov 21, 09:53:26
Det er ikke så helt enkelt på min mobil, iallfal...
Booking
by Runar Solvik | 12. Nov 21, 23:58:53
Da er neste tur forhåpentligvis klar. Billetterer...
Re: Coronavirus
by kaka | 10. Nov 21, 10:48:48
Interessant å lese, mouche....
Re: Aegialis og landsbyene rundt høsten 2021
by marjana | 09. Nov 21, 21:02:22
Det er kritthvitt og knallblått, og helt rent og ...
Re: Lugar på Blue Star fergene
by marjana | 07. Nov 21, 18:53:10
Det rister og klirrer en del, så hvis man vil sov...
Re: Flyttelass til Hellas
by mouche | 07. Nov 21, 16:30:37
Både gammel moped bil og moped må jo omregistrer...
Re: Tykk tåke på Syros
by marjana | 05. Nov 21, 14:30:19
Fortsatt masse tåke på både Syros og på Amorgo...
Re: Hilsen fra Naxos
by Ole | 03. Nov 21, 18:49:22
Kjapp matbit på YaSouvlaki! 👍🇬...
Re: Kalo mina 2020-2021
by kaka | 01. Nov 21, 13:28:59
Kalo mina, - fra min uteplass i Kardamili, for en ...
Safran høsting i Hellas er i gang
by JanBe | 31. Oct 21, 13:44:57
Kanskje ikke så mange som vet det men i området ...
Re: Høsten på Syros 2021
by marjana | 26. Oct 21, 22:13:19
Ja, det var livlig i havna. Masse mannskap fra de ...
Re: Ikoner og kirkekunst
by Kabi | 26. Oct 21, 17:44:27
Nå har jeg spurt kursholder Hvalvik om gresk/bysa...